Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen trươngd Mầm non Hoa Đào đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm"giai đoạn 2016-2020